Parodontologie Praktijk Twente
Contact: 053-4300024

Zorgkaart Nederland

Tevredenheid

Onze patiënten zijn meestal erg tevreden over hun behandelaar en de uitgevoerde behandeling. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft. Dit kan over meer gaan dan alleen medische problemen. Het kan voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of niet voldoende bent ingelicht of behandeld. Ook kan het gebeuren dat u het niet eens bent met een rekening. Het is belangrijk dat wij meteen iets doen kunnen met uw klacht.

Samen tot een oplossing komen

Als u een klacht heeft kunt u telefonisch contact opnemen met ons via 053 43 000 24 en uw klacht melden bij Meriam Zeubring, praktijk manager en klachtenfunctionaris van Parodontologie Praktijk Twente. We kijken dan samen naar een oplossing en vaak kan dit tijdens een telefonisch contact opgelost worden. Mocht dit niet het geval zijn dan kunnen we een bespreking inplannen waar geen kosten aan verbonden zijn. Ook is er de mogelijkheid om een klacht aan ons te melden via onderstaand formulier. We nemen dan contact met u op zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Klacht niet verholpen?

Heeft het telefonisch overleg en/of de bespreking de klacht niet verholpen? De Parodontologie Praktijk Twente is aangesloten bij de geschillencommissie van de KNMT, waar u een klacht kunt indienen. Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) via allesoverhetgebit.nl. Op deze website vindt u ook meer informatie over de KNMT klachtenservice.