Parodontologie Praktijk Twente
Contact: 053-4300024

Erkend leerbedrijf

De PPT is een erkend leerbedrijf voor zowel tandartsassistenten, mondhygiënisten als parodontologen.  Wij willen op deze manier onze kennis delen en een positieve bijdrage leveren aan de opleidingen. Om deze reden kan het voorkomen dat er bij uw afspraak een stagiair aanwezig is of u wordt behandeld door iemand in opleiding. De behandeling zal alleen door een stagiair worden uitgevoerd indien u daar voorafgaand goedkeuring voor heeft gegeven en desgewenst kan er aan het eind van de behandeling een ervaren mondhygiënist of parodontoloog meekijken.

Post academisch onderwijs

De parodontoloog in opleiding zal in het laatste studiejaar ter afronding een stageperiode van 40 weken moeten doorlopen in een erkende parodontologie praktijk van een dag per week. De doelstelling van de stage is om, buiten de opleidingssetting, ervaring op te doen met alle aspecten van het functioneren als parodontoloog, en wel in praktijkorganisatie en patiëntenmanagement. Na een inwerkperiode om alle behandelingen, protocollen en visie van de PPT eigen te maken zal na goedkeuring van een van onze parodontologen zelfstandig worden behandeld door de stagiair. De parodontoloog in opleiding zal altijd onder supervisie van een van de parodontologen behandelingen uitvoeren. De voorgestelde en uitgevoerde behandelingen zullen altijd in samenspraak met een van de NVvP parodontologen zijn.

Student Mondzorgkunde

De studenten Mondzorgkunde, die in de PPT meelopen, zitten veelal in de laatste fase van hun opleiding tot mondhygiënist en kunnen kiezen voor een stage op het gebied van de parodontologie (differentiatie Paro minor). Zij zullen eerst uitgebreid ingewerkt worden door onze ervaren mondhygiënisten en parodontologen. In deze periode zullen zij zich alle behandelingen en protocollen als gebruikelijk in de PPT eigen maken. Zij kunnen pas starten met zelfstandig behandelen nadat de ervaren mondhygiënist en parodontoloog akkoord zijn en dat alle handelingen goed en zelfstandig beheerst worden. Als er zelfstandig behandeld wordt is er altijd ondersteuning voor de student Mondzorgkunde en worden er frequent controlemomenten ingebouwd. Hoe verder in het proces van de stage des te meer er zelfstandig zal worden behandeld, zodat er aan het eind van de stage op de juiste wijze parodontale behandelingen kunnen worden uitgevoerd.

ROC opleiding tandartsassistent

De tandartsassistenten in opleiding zullen altijd begeleid worden door een ervaren assistent en bij behandelingen aan de stoel worden geïnstrueerd door de parodontoloog en assistent. Op deze manier krijgen assistenten in opleiding een uitgebreide kennis van de werkzaamheden in een verwijspraktijk voor Parodontologie en Implantologie.