Parodontologie Praktijk Twente
Contact: 053-4300024

Nieuws

Terug

Zorgmail per 16 april a.s.

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de komst van deze wet worden de regels rond de bescherming van persoons- cq. patiëntgegevens flink aangescherpt. Volgens de nieuwe privacywetgeving is het verboden om persoonsgegevens via een onveilige (e-mail)verbinding te verzenden of niet-anoniem te bewaren.

Sinds 15 maart 2018 is de PPT aangesloten bij Zorgmail. Binnen de zorg, ook binnen ziekenhuizen, is deze elektronische gegevensuitwisseling (specialistenbrieven, laboratoriumuitslagen, radiologieverslagen) al jaren een feit. Met Zorgmail kunnen wij veilig patiëntgevoelige informatie elektronisch met verwijzers en patiënt uitwisselen. Tevens is er een extra functionaliteit buiten de Zorgmail om met notificatiemail en code per SMS. Voor deze communicatiestroom wordt e-mail encryptie toegepast. Per 16 april a.s. starten wij met verzenden via Zorgmail. Wij kunnen dan ook geen gegevens meer in behandeling nemen die via een onveilige verbinding aangeleverd worden. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking in deze. 

Patiëntverwijzingen kunnen ongewijzigd digitaal doorgegeven worden via het verwijsformulier op deze website, ook hier is e-mail encryptie toegepast en het is (SSL)beveiligd.

Als u geen Zorgmail gebruikt is het helaas niet mogelijk om ons e-mails te sturen op ons Zorgmailadres. Gebruikt u (nog) geen Zorgmail? Dan kunt u gebruik maken van ons verwijs- of contactformulier op de website.

 

 

Zorgmail per 16 april a.s.