Parodontologie Praktijk Twente
Contact: 053-4300024

Nieuws

Terug

Snuffelstage

Tijdens de opleiding tandheelkunde kwam de parodontologie niet direct op mij over als het meest spannende onderdeel. Mijn enthousiasme werd gewekt door een combinatie van praktijkwerkzaamheden op het Rijswijkseplein in Den Haag, waar destijds nog een dependance van de ACTA bestond, en het Paro keuze-onderwijs. Daar kwamen veel patiënten binnen met parodontale problemen. De etiologie varieerde nogal. De eerste kaakoverzichtsfoto die ik daar vervaardigde toonde een geïmpacteerde kogel naast een verstandskies. Om geïnteresseerd te raken in de parodontologie is een dergelijk praktijkvoorbeeld meer bestemd voor de kaakchirurgie, maar die twee hebben zeker raakvlakken.

De stap om de opleiding tot Parodontoloog NVvP te starten kwam vooral voort uit de gecompliceerdheid van het paroprotocol opzetten in de algemene praktijk waar ik werkzaam was. Daarnaast ondervond ik ontbrekende kennis van het parodontium tijdens het volgen van cursussen implantologie. Als parodontoloog in een verwijspraktijk werkzaam zijn betekent dat er veel tijd beschikbaar is om met de patiënten te praten. Vaak is dat misschien nog wel belangrijker dan actieve behandeling. Parodontale en implantologische chirurgie geven het nodige werkplezier, maar de voldoening krijg je als je goede langetermijnresultaten ziet, waarbij een hoog niveau zelfzorg van doorslaggevend belang is.

De combinatie van klinische handelingen en tevreden patiënten biedt verwijzers en tandartsen in opleiding, die regelmatig bij mij een zogenaamde snuffelstage lopen, een enorme eyeopener. Wellicht dat dergelijke ontmoetingen kunnen leiden tot het voorkomen van een tekort aan parodontologen. Bezoek zeker ook EuroPerio9, dat volgend jaar van 20-23 juni in Amsterdam gehouden wordt. Een unieke gelegenheid om in Eigen land volledig geupdate te worden over alle aspecten van de parodontologie.

Edwin Zeubring