Parodontologie Praktijk Twente
Contact: 053-4300024

Nieuws

Terug

PPT gaat verhuizen per 1 juli 2021

Ruim 20 jaar is de PPT gevestigd aan de Auke Vleerstaat 5 in Enschede. Al langere tijd is de wens aanwezig voor een ruimere behuizing. Aanvankelijk was de gedachte om op de huidige locatie te gaan verbouwen, maar er deed zich een goede gelegenheid voor om te gaan verhuizen naar een nieuw pand. Het betreft een locatie aan de overzijde van de huidige locatie, waar we vanuit de PPT altijd al letterlijk zicht op hadden; het nieuwe adres is: Institutenweg 10 te Enschede.

Vanaf 1 juli 2021 bent u welkom op de nieuwe locatie, waar de PPT zich op de eerste verdieping zal gaan bevinden. Voor mensen die minder goed ter been zijn is er een lift.

De PPT is al geruime tijd een erkend leerbedrijf en er zijn ontwikkelingen tot nadere samenwerking met de Universiteit Twente om tot een kennisinstituut met onderwijsmogelijkheden te gaan fungeren. Vanuit de bacheloropleidingen technische geneeskunde en gezondheidswetenschappen (faculteit technische natuurwetenschappen) leveren studenten bijvoorbeeld al een bijdrage op het gebied van digitalisering. Hierbij valt te denken aan digitale toepassingen voor informatie- en communicatietechnologie, zoals E-Health, ter ondersteuning of verbetering van de parodontale gezondheid, waarbij patiënten steeds meer eigen regie krijgen en er efficiëntere zorg verleend kan worden.

Er zal gestreefd worden naar verdere interdisciplinaire samenwerking met andere tandheelkundige specialisaties en differentiaties op het gebied van bijvoorbeeld endo-paroproblematiek en parodontale / implantologische vraagstukken met betrekking tot orthodontie. Tevens zijn er plannen voor tandtechnische- prothetische digitalisering. 

De nieuwe locatie geeft goede mogelijkheden om bovenstaande ontwikkelingen steeds meer in te zetten.