Parodontologie Praktijk Twente
Contact: 053-4300024

Nieuws

Terug

Inside Out

Hoe nuttig kan het zijn om ter ontspanning ‘verplicht’ mee te kijken met jonge kinderen naar Disneyfilms zoals in dit geval ‘Inside Out’. In eerste instantie niet veel achter de plot gezocht tot een bekende managementgoeroe (BenT.) er in zijn column dieper op in ging. De film blijkt een aanrader voor personeels- managers. Dus ook voor ons als zorgverlener met een praktijk. Basisemoties, zoals vreugde, verdriet, woede, angst, verbazing en walging worden op psychologisch hilarische wijze prachtig verbeeld. Als mens zijn we zo ongeveer als enige diersoort in staat te redeneren. Het is van belang al redenerend vanuit emoties sociaal te functioneren, ook bij verander- management. Zo is verdriet functioneel om met lastige veranderingen om te gaan.

Vijf van de zes genoemde emoties zijn in eerste instantie niet meteen positief. Aan ons de opdracht om, bij veranderingen op de werkvloer, deze gevoelens ‘Inside Out’ te keren en arbeidsvreugde na te streven. Te enthousiast leiderschap wordt, ondanks de goede bedoelingen, vaak met ergernis ontvangen. Dat geldt ook voor de gedrags- verandering die we bij patiënten willen bewerkstelligen. Of om kinderen goed te leren tandenpoetsen.

‘Inside Out’ is een prachtige film over de werking van het bedieningspaneel in het kinderhoofd. Zo heb ik recent het belang van tanden- poetsen op de school van mijn kinderen uitgelegd. Poetsen werd thuis in eerste instantie als irritant bestempeld en kan een ink aantal van de basisemoties tegelijkertijd opwekken. In tandartsuniform voor de klas ben ik gaan uitleggen hoe je met goed (na!)poetsen de kans op gaatjes en tandvleesontsteking zo klein mogelijk kan maken.

In de film is er een treffende dialoog tussen Sadness en Joy. Sadness: “You will get lost in there”. Joy; “Think positive”. Sadness; “I’m positive you will get lost in there”. Vrij vertaald door de klas; “Hoe weet je nou waar je bent in de mond met al dat schuim”. Mijn antwoord; “Maak het leuk en poets volgens een vaste volgorde (binnen-buiten-boven)”. Klas;“Raken we leuk de weg kwijt”. Net als de film zal het vast goed aflopen met de kindergebitten, hoop ik. Thuis zie ik dat het al veel beter gaat.

Edwin Zeubring