Parodontologie Praktijk Twente
Contact: 053-4300024

Nieuws

Terug

Duidelijkheid - NO Bulletin april 2020

In het kader van geadviseerde maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus, zoals het stoppen met het verlenen van reguliere zorg in de mondzorgpraktijken, is het overbodig om uitgebreid in te gaan op de enorme impact die dit heeft voor alle praktijkhouders en hun medewerkers. Op het moment van schrijven van dit voorwoord heerst er veel onzekerheid over de termijn van de ‘intelligente lockdown’ en wordt er door verschillende instanties niet altijd even duidelijk gecommuniceerd.

Hopelijk gaat deze editie van het nieuwsbulletin bijdragen aan het scheppen van duidelijkheid op het vlak van de nieuwe classificering van pardodontale aandoeningen. Deze voorjaarseditie is wat vroeger bij u op de mat gevallen dan gebruikelijk. Normaliter is dit eind mei. Wellicht kunnen we in die periode onze patiënten weer zoveel mogelijk regulier behandelen. Zodoende bent u voor die tijd zo goed mogelijk geïnformeerd.

De nieuwe classificatie is een werkdocument dat met voortschrijdend inzicht aan verandering onderhevig zal zijn. Graag vernemen wij als parodontologen ook de mening van onze verwijzers. Een van de middelen hiervoor is mij als redacteur te mailen.

Verder in dit bulletin deel 2 van ‘Meten is weten.’  Dit artikel gaat over behoud van een implantaat dat na plaatsen een crisis heeft meegemaakt door onvoldoende nazorgbehandeling. Hoe bijzonder is het dat we door de COVID-19 pandemie wellicht ervaren een duidelijk meetbare verbetering van kwaliteit van leven te krijgen? Misschien dat we onszelf in het pre-corona tijdperk te weinig (na)zorg hebben gegund?

 

Edwin Zeubring