Parodontologie Praktijk Twente
Contact: 053-4300024

Nieuws

Terug

25-jarig jublieum Noordoost overleg - NO bulletin oktober 2019

Vanuit de in 1983 opgerichte eerste verwijspraktijk voor parodontologie, de Parodontologie Praktijk Groningen (PPG), werd door wijlen Johan van Dijk en korte tijd later aanluitend ook Jan Tromp het initiatief genomen om met de noordelijke paropraktijken samen te gaan werken. Deze samenwerking beoogde een gezamenlijke missie en visie uit te dragen naar de verwijzend tandartsen in de regio.

Vanuit de PPG werd in 1989 de Parodontologie Praktijk Zwolle (PPZ) opgericht door Jan Janssen en Nico Corba, beiden opgeleid in Groningen. In 1995 werd door Jurgen Reiker de Parodontologie Praktijk Friesland (PPF) opgericht, die in 2000 werd overgenomen door Melle Vroom en Lodewijk Gründemann.

In 1993 werd de Parodontologie Praktijk Twente (PPT) gestart door Willem van Leeuwen, die al snel een samenwerking vond met Erik Meijer. De tot nu toe genoemde collega’s waren destijds echte pioniers op het gebied van de parodontolgie. Op de door hen gelegde basis varen de huidige parodontologen nog steeds voort.

Vanaf 1995 werd er halfjaarlijks gezamenlijk al tafelend ‘beraad geslagen’ onder de noemer Ommenberaad in hotel de Zon te Ommen. Later werden deze bijeenkomsten ook afwisselend in de verschillende praktijken gehouden.

Al snel na de start van het Ommenberaad ontstond, wederom op initiatief van Johan van Dijk, het idee om een nieuwsbulletin uit te gaan geven. Vanaf de eerste editie in mei 2006, onder redactie van Nico Corba, is dit bulletin tot op de dag van vandaag een demonstratie van de werkwijze van de Noordoostelijke parodontologen. Vanuit wetenschappelijke achtergrond trachten de auteurs dit een klinische relevantie en toepasbaarheid te geven. De wetenschappelijke kant wordt sinds 2003 vanuit het UMCG / CTM (voorheen ACMG), aanvankelijk door prof. Abbas en momenteel door Geerten-Has Tjakkes synergetisch ondersteund.

Het nieuwsbulletin geeft de unieke samenwerking weer in de NO-regio, die zijn gelijke niet kent in het land. Vanaf 2013 neemt ondergetekende de honeurs van het redacteurschap waar. Aat Doek is vanaf start tot heden de vormgever. De oorspronkelijke layout en vormgeving zijn nog altijd goed herkenbaar. De deelnemende parodontologen verzorgen zelf de kopij.

Het aantal verwijspraktijken voor parodontologie en implantologie is na de start van de PPT verder uitgebreid met de praktijk in Emmen (2003), een dependance van de PPG in Veendam (2007), De Parodontoloog (2015) en de praktijk in Zutphen (2017).

De intentie is om zeker nog een keer 25 jaar onze verwijzers van dienst te kunnen zijn om patiënten met parodontale en periimplantaire afwijkingen te behandelen. De hoop is er op gericht dat er voldoende opleidingscapaciteit blijft en dat de huidige paropraktijken goed bemand kunnen blijven. Een recent artikel in de Volkskrant van 27 september geeft maar weer eens aan dat goede screening en behandeling van een ontstoken parodontium, samen met diverse leefstijlfactoren, van het grootste belang is. Een verwijspraktijk voor parodontologie biedt de uitgesproken gelegenheid om veel tijd en specifieke aandacht te besteden aan zowel het onstekingsproces in de mond, ook in relatie met de algemene gezondheid, als ook aan het gedrag van de patiënt met betrekking tot de zelfzorg.

Met veel dank aan de pioniers die een solide basis hebben gelegd voor de huidige setting, is het de taak aan de huidige generatie om met de tijd mee te gaan en zoveel mogelijk op de toekomst voorbereid te zijn. Vele ontwikkelingen op zowel vakinhoudelijk gebied als ook op maatschappelijk vlak zullen wij als Noordoost parodontologen kritisch blijven volgen en implementeren.

Edwin Zeubring